Komerční banka - Demo hra

Podrobné informace o projektu

Cílem tohoto zadání je nastartovat aktivitu implementace principů finanční gramotnosti a gamifikace do aplikací Komerční banky.

Nastartováním této aktivity je myšleno:

 

Vlastní implementace do již existujících aplikací KB bude následovat v další fázi, kde budeme stavět na výše uvedených zjištěních.

Zadání

1. zmapujte možné FMW(framework)/technologie pro implementaci herních aplikací na mobilní zařízení. Popište vlastnosti
2. zmapujte možné FMW/technologie pro implementaci aplikací - responzivní web design. Popište vlastnosti
3. posuďte, která z výše zmíněného způsobu vývoje a technologií je vhodnější pro naši herní DEMO aplikaci
4. Vytvořte herní DEMO aplikaci:
      a. vytvoře aplikaci na mobilní zařízení, která umožní uživatelům pěstovat rostlinu.
          Tato aplikace je určena rodičům a dětem, kteří budou moci střádat virtuální měnu, za kterou si potom               uživatel zakoupí příslušný objem vody. Touto vodou zalévá květinu tak, aby mu neuschla.
      b. dvě úrovně přístupu do aplikace
           i. rodičovský (přidávání/odebírání) virtuálních peněz z kasičky
           ii. dětský (pěstování rostliny, směna peněz za vodu)
      c. herní mechanismus
           i. pěstování rostliny (představte si to jako tamagoči)
           ii. základem je za našetřené penízky od rodičů kupovat vodu a tou zalévat rostlinu aby rostla
           iii. směna penízků za vodu bude nelineární (1$ = 1 voda, 2$ = 3 vody, 5$ = 10 vod)
           iv. rostlina potřebuje každý den x vody (x = <2, ?>)
           v. když bude mít dost vody, krásně poroste/pokvete
           vi. když nebude mít dostatek vody, začne usychat/uvadat, až po několika dnech odumře
           vii. definice parametru pěstováni není součástí zadání (je možné stanovit v rámci vývoje)
     d. volitelné mechanismy
           i. o půlnoci se k našetřeným penízkům připočte 10% zúročení
           ii. maximální množství vody je omezeno
           iii. květinu bude možno zahubit přebytkem vody
           iv. spotřeba vody je náhodná o může se každý den měnit
           v. více rostlinek na výběr
           vi. za penízky půjde kupovat jiné rostlinky a jiné květináče
           vii. rostlina bude potřebovat další věci(hnojivo, nástroje, ...)

Omezení zadání
- nepracujte s technologií Flash, Silverlight apod. - platformy mobilních zařízení omezte na: iOS, Android, Windows Phone.

 PODMÍNKY SOUTĚŽE
- pro kolik týmů maximálně bude soutěž vyhlášena: 2
- počet studentů v 1 týmu: 4 (2+2)
- hlavní nutné předpoklady pro zvládnutí zadání: zkušenost z vývoje mobilních aplikací
- jméno a kontakty na konzultanta z firmy: p. Jan Malý (+ tým)
- kdy se bude konat úvodní meeting: 24. 3. od 13.30 na adrese Komerční banka a.s., nám. OSN 1/844, Praha 9 

Přihlašováni do soutěže od 24.2.2014 do 21.3.2014 

Odměna

Členové vítězného týmu obdrží věcné ceny a nabídku další spolupráce s KB.

Kapacita projektového týmu

ČVUT: 2 studentů
VŠE: 2 studentů
Nová registrace
Zapomenuté heslo